ពោះធំ​, ភាពយន្តជីវិត, LIFE FILM, SASTRA FILM

0 взгляды
|

ជាសិស្សសាលា នៅរៀនសោះ ហេតុអ្វីបណ្តោយខ្លួនឲ្យមានផ្ទៃពោះ អនាគតអ្នកណាទទួលខុសត្រូវ?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

តណ្ហា, ភាពយន្តជិវិត, LIFE FILM, SASTRA FILM

0 взгляды
|

ម្នាក់ៗមានប្តី មានប្រពន្ធរៀងៗខ្លួនអស់ហើយ ហេតុអ្វីត្រូវមកលួចលាក់សាហាយស្មន់គ្នាបែបនេះ …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

លម្អៀង,​ ភាពយន្តជីវិត, Life Film, SASTRA FILM

0 взгляды
|

អ្នកណាថា ធ្វើជាឪពុកម្តាយគេស្រួល តែហ៊ានស្រលាញ់កូនមិនស្មើគ្នា ដូចបង្រៀនកូនឲ្យចេះស្អប់គ្នា …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

គិតខុស, ​ ភាពយន្តជីវិត, Life Film, SASTRA FILM

0 взгляды
|

ម៉ាក់មិនដែលស្រលាញ់ខ្ញុំទេ ម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំ ព្រោះខ្ញុំជាកូនពៅ ខ្ញុំជាកូនចង្រៃរបស់គាត់ សូមទស្សនា …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *